top of page
  • פרופ' גל דובנוב-רז - תל השומר

זרקור על: לימודי המשך ברפואת ילדים

מקורונה יוצא מתוק – לימודי ההמשך ברפואת ילדים עברו למתכונת וירטואלית, והתברר שהביקוש עולה על כל הציפיות

כתב: פרופ' גל דובנוב-רז/תל השומר


במסגרת המרכז האקדמי ללימודי המשך, מתנהלים באופן קבוע לימודי המשך ברפואת ילדים, בריכוזו של פרופ' גל דובנוב-רז מביה"ח אדמונד ולילי ספרא לילדים במרכז הרפואי שיבא. מטרת מסגרת הוראה זו היא בעיקר לספק התפתחות רפואית מתמשכת. קהל היעד הינו מתמחים ברפואת ילדים ובהתמחויות-על, וכן מומחים ברפואת ילדים/משפחה הרוצים להעמיק ידע ולהתרענן בחידושים שחלו מאז למדו את הנושא במהלך הכשרתם.


הלימודים מתנהלים כך שכל סמסטר מוקדש למערכת או לתחום מסוים ברפואת ילדים, מרוכז על ידי מומחים מובילים מהתחום, ומרצים בו המומחים בתחומם מכל רחבי ישראל. לדוגמא, נושאי הלימוד בשנים האחרונות היו תזונה והשמנה בילדים, נוירולוגיה ילדים, נפרולוגיה ילדים, עור ואלרגיה, אנדוקרינולוגיה ילדים, וניהול מצבים מסכני חיים במלר"ד ובטיפול נמרץ ילדים. בשנה"ל תשפ"ב, יעסקו הסמסטרים בגסטרואנטרולוגיה ילדים ובגנטיקה. הלימודים מתבצעים אחה"צ, בימי ג' אחת לשבועיים, ומוקלטים גם לשם צפיה חוזרת.


לימודי ההמשך ברפואת ילדים היו בין הקורסים הראשונים אשר שודרו לבתי חולים מרוחקים בשנים האחרונות, וכך התאפשר גם לרופאים מנהריה ועד לאילת לצפות בהרצאות ולהשתתף בקורסים. במהלך מגפת הקורונה, התפתחה האפשרות ללמידה מרחוק גם לבתי חולים קרובים וגם לבודדים – ובכן עלתה בצורה ניכרת כמות הלומדים בקורסים: מ- 50-90 לומדים בסמסטר "פרונטלי", ל-172 בסמסטר א' המקוון של שנת תשפ"א הנוכחית, ול-226 (!) בסמסטר ב' המקוון של שנה זו.

לאור ההצלחה הרבה של הלמידה מרחוק והאפשרות לפריסה ארצית, נבדקה העדפת הלומדים לגבי השנים הבאות: 90% מהעונים דיווחו כי הלמידה בזום איפשרה למידה מיטבית, ו-95% מעדיפים למידה מרחוק. כך ש"מעז יצא מתוק", לפחות בהיבט זה, וההוראה מרחוק בלימודי המשך ברפואת ילדים תמשיך גם בשנה"ל הבאה- וצפוי שגם אחריה.


בתחילת כל סמסטר נשלח מייל לכל מנהלי מחלקות הילדים בארץ ולכל חברי החוג, עם הסילבוס המפורט וההזמנה להשתתף בלימודים.

אנו רואים חשיבות רבה להשתתפות בלימודים אלו, ומבקשים ממנהלי המחלקות לעודד את המתמחים לכך. ישנה אף אפשרות ללמידה מרחוק כלל-מחלקתית משותפת, וחלק מבתי החולים משתתפים בשכר הלימוד של המתמחים.

Post: Blog2_Post
bottom of page