top of page
  • ד"ר שני לוין

סיכום שנה של מגיפה ומחקר במעייני הישועה

במעייני הישועה נלחמים בקורונה – וחוקרים אותה


כתבה: ד"ר שני לוין


מטבע הדברים, בית החולים מעייני הישועה טיפול בחולי קורונה רבים בשנת 2020.


גם באגף הילדים במעייני הישועה טיפלנו במספר לא מבוטל של ילדים חולי קורונה.

בשנה הזו נעשו מספר מחקרים שחלקם הגדול כבר התפרסם בספרות על מאפייני התחלואה בילדים.


העבודות נגעו בין היתר בתחומים הבאים:

  1. השפעת הסגר על בריאותם הנפשית של ילדים

  2. הדינמיקה של התפשטות הקורונה במשפחות בבני ברק

  3. ירידה בחוש הריח והטעם בילדים לעומת מבוגרים

  4. בטיחות לידה וגינלית ביולדות עם קורונה

  5. השפעת פתיחת בתי הספר על התפשטות התחלואה באוכלוסייה הכללית.

  6. השוואת הנטל של התחלואה בילדים של קורונה לעומת שפעת וחצבת.


להלן פרוט קצר של חלק מהעבודות:


1. השפעת הסגר על בריאותם הנפשית של ילדים

המחקר נערך בשבועיים הראשונים של חודש פברואר 2020 כאשר מגיפת הקורונה היתה מוגבלת לסין ועדיין לא התפשטה לישראל. המחקר נעשה בשיתוף עם קבוצת חוקרים מבית החולים לילדים בשיאן (בית החולים נמצא בקשר מקצועי עם אגף הילדים במעייני הישועה).

במחקר נבדקו הסתמנויות של 320 ילדים בגילאי 3-18 שנים ששהו בהסגר ובבידוד באותה תקופה והממצאים העלו כי התסמינים העיקריים היו של היצמדות יתר להורים, הסחת דעת, אי שקט, חשש משאלות לגבי האפידמיה, הפרעות אכילה ושינה. הילדים שהיו בבידוד מחמיר (בשל חשש לחשיפה) הראו תסמינים חריפים יותר.

ילדים צעירים ( בני 3-6 שנים) נטו להפגין תסמינים כמו היצמדות יתר להורים, וחשש מפני הופעת מחלה אצל ההורים ואילו ילדים מבוגרים יותר הראו יותר הופעה של הסחת דעת והיפר אקטיביות ונטייה לשאול שאלות חוזרות על המגיפה.

היה זה המחקר הראשון מסוגו שהאיר את הצד של ההשלכות הלא ישירות של מגיפת הקורונה על בריאות הילדים.

Jiao WY, Wang LN, Liu J, Fang SF, Jiao FY, Pettoello-Mantovani M, Somekh E. Behavioral and Emotional Disorders in Children during the COVID-19 Epidemic. J Pediatr. 2020 Jun;221:264-266.


2. הדינמיקה של התפשטות הקורונה במשפחות בבני ברק

בגל הראשון של מגפת הקורונה בישראל נערכו מחקרים על דנמיקת התפשטות התחלואה במשפחות ברוכות ילדים בבני ברק. הודגם לראשונה כי הזן אשר שלט באותה תקופה נטה להדביק ילדים הרבה פחות מאשר מבוגרים.

נמצא כי כאשר בן בית "מביא" את הנגיף למשפחה הסיכוי להדבקות מבוגרים הוא גבוה הרבה יותר מאשר בילדים, בעיקר ילדים בני פחות מגיל 7 שנים.

התוצאות הללו מלמדות כי גם בתנאי מגורים צפופים, המחקים במידה מסויימת את האינטרקציה בין הילדים בבתי ספר, שיעור ההעברה לילדים ושיעור נשיאת בקרב גילאי הגן והכיתות הנמוכות בבתי הספר, נמוכים יותר בהשוואה למבוגרים מבני המשפחה.

Somekh E, Gleyzer A, Heller E, Lopian M, Kashani-Ligumski L, Czeiger S, Schindler Y, Lessing JB, Stein M. The Role of Children in the Dynamics of Intra Family Coronavirus 2019 Spread in Densely Populated Area. Pediatr Infect Dis J. 2020;39:e202-e204.


3. ירידה בחוש הריח והטעם בילדים לעומת מבוגרים

עבודה נוספת שבדקה את מאפייני ההתפשטות במרפאות הראתה כי פגעיה סנסורית בחוש הטעם והריח גבוהה הרבה יותר במבוגרים מאשר בילדים וכי נמצאה קורלציה בין הפגיעה הסנסורית היחסית לבין השיעור היחסי של קיום קולטנים ל ACE RECEPTORS.

Somekh I, Yakub Hanna H, Heller E, Bibi H, Somekh E. Age-Dependent Sensory Impairment in COVID-19 Infection and its Correlation with ACE2 Expression. Pediatr Infect Dis J. 2020;39:e270-e272.


4. בטיחות לידה וגינלית ביולדות עם קורונה

מחקר אחר שבוצע גם הוא בעיצומו של הגל הראשון בחן את בטיחות הלידה הוגינלית ביולדות שאובחנו עם קורונה. המחקר נערך בתקופה בה יולדות מאובחנות או חשודות יולדו בלידה קיסרית תוך הפרדת ממושכת של התינוק מהאם לאחר הלידה. תוצאות המחקר הראו כי ניתן ללדת בבטחה בלידה וגינלית עם מניעת הפרדה והמשך הנקה לתינוק.

Lopian M, Kashani-Ligumsky L, Czeiger S, Cohen R, Schindler Y, Lubin D, Olteanu I, Neiger R, Lessing JB, Somekh E. Safety of vaginal delivery in women infected with COVID-19. Pediatr Neonatol. 2021;62:90-96.


5. השפעת פתיחת בתי הספר על התפשטות התחלואה באוכלוסייה הכללית.

במספר עבודות שנעשו בשיתוף עם רופאים ממעייני הישועה ושניידר והמרכז לבקרת מחלות נבדקה השפעת פתיחת בתי הספר על התחלואה הכללית בקורונה. המחקרים הראה כי פתיחת בתי הספר לא היוותה גורם משמעותי בעליית תחלואה בחודשי מאי – יוני ולא גררה בעקבותיה עלייה באשפוזים ובתמותה. לעומת זאת יציאת הילדים לחופשת הקיץ לוותה בעלייה בולטת בתחלואה בעיקר אצל ילדים בני 0-9 שנים כאשר שיעור הופעת המקרים החדשים אצלם היה גבוה בעיקר בתקופת החופש. תופעה זו נובעת ככל הנראה מכך שילדים בגילאים הללו נדבקים בעיקר ממבוגרים מאשר מאינטראקציה עם ילדים אחרים. בני 0-9 שנים לא הוו גם גורם משמעותי בעליית התחלואה בספטמבר בעוד שבני 10-19 עלולים להיות גורם בתחלואה בבתי הספר כאשר מקדם ההדבקה R גדול מ-1. נראה לאור זאת שלסגירת בתי ספר, בהיעדר סגר כללי יש ערך מוגבל בלבד על הקטנת התחלואה ובילדים קטנים הנזק מסגירת המערכת עולה על התועלת מבחינת הפצת התחלואה.

Somekh I, Shohat T, Boker LK, Simões EAF, Somekh E. Reopening Schools and the Dynamics of SARS-CoV-2 Infections in Israel: A Nationwide Study. Clin Infect Dis. 2021 Jan 18:ciab035. doi: 10.1093/cid/ciab035. Epub ahead of print.


6. השוואת נטל התחלואה בקורונה לעומת שפעת וחצבת בילדים בבני ברק

בעבודה שסקרה את מאפייני האשפוזים עקב המחוללים הללו נמצא כי שיעורי האשפוזים והסיבוכים בילדים מבני ברק עקב תחלואה בחצבת ושפעת היו גבוהים משמעותית מאשר שיעור האשפוזים והסיבוכים לאחר תחלואה בקורונה בילדים. כך לדוגמא, על פי ממצאי המחקר, הסיכוי להתאשפז אצל ילד שחלה בשפעת היה פי 3-5 גבוה יותר מאשר ילד שחלה בקורונה והסיכוי להתאשפז עקב חצבת היה גבוה הרבה יותר - פי 45 לערך יותר מאשר עקב קורונה. חשוב לציין כי הממצאים הללו מתייחסים לילדים ולא למבוגרים שם התמונה שונה לגמרי. כמו כן חשוב לציין כי בעת התפרצויות השפעת והחצבת לא היו כללי התנהגות של ריחוק חברתי וזה גורם חשוב שמשפיע על התוצאות.


Dafna Nesselroth, Husam Yakub Hana, et al. Comparison of the Medical Burden of COVID-19 with Seasonal Influenza and Measles Outbreaks in a Densely Populated Area in Israel. Submitted for publication.

Post: Blog2_Post
bottom of page